Over ons

Bestuur

Het bestuur bevordert de beoefening van de wandelsport in de ruimste zin van het woord.
De WVL informeert haar leden zoveel mogelijk via deze website.
Daarnaast verschijnt op regelmatige basis (kwartaal) een elektronische WVL Nieuwsbrief. 
In deze media vermelden we de onze eigen activiteiten en aanvullende (wandel-) informatie.

Secretaris, ledenadministrateur en webmaster
secretaris@wandelenlimburg.nl
Penningmeester
penningmeester@wandelenlimburg.nl